Adora side visual

Сградата разполага с 30 офиса и 8 магазина, разполагащи с всички необходими, обслужващи помещения към тях –санитарни възли, кухненски бокс и др.